berbel VAN A TOT Z

Hier zijn vaktermen en wetenswaardigheden rondom berbel afzuigkappen keukenventilatietechniek snel en begrijpelijk verklaard.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AFVOER

De dampen worden door buizen met een diameter van 125 mm of 150 mm naar buiten geleid. Idealiter sluit berbel muurdoorvoer de aansluiting van de buis naar buiten af. Dit resulteert in een doeltreffend en energiebesparend luchtafvoersysteem.

DIAMETER VAN HET AFVOERKANAAL

Vermijd verkleining van de diameter van het afvoerkanaal. Afzuigkappen met 150 of 125 mm afvoerkanaal hebben speciaal berekende en krachtige ventilatoren. Deze vereisen dienovereenkomstig grote luchtafvoerkanalen. Verkleiningen verminderen de luchtdoorlaat en verhogen het geluidsniveau. Mocht het bouwtechnisch niet mogelijk zijn, is het aan te raden om een hybride actieve koolfilter van berbel te gebruiken om dit prestatieverlies doeltreffend te minimaliseren, aangezien deze een "terugstroming" van lucht voorkomt.

AFSCHEIDING – HET BERBEL PRINCIPE

berbel heeft gebruik gemaakt van de fysische kracht van de centrifuge voor de filterloze reiniging van kookdampen. De kookdamp, die verontreinigd is met vet- en oliedeeltjes, wordt zeer sterk versneld en gericht boogvormig afgebogen. De centrifugaalkracht scheidt nu de lichtere luchtdeeltjes van de zwaardere vet- en oliedeeltjes. Deze worden aan de terugspringende randen gescheiden en in de roestvrijstalen opvangbakken getransporteerd. De kwaliteit van de luchtzuivering blijft jarenlang constant hoog. Een ander voordeel: daar deze technologie nauwelijks stromingsweerstand creëert, kunnen berbel afzuigkappen met een lager ventilatorvermogen toe. Dit betekent een lager energieverbruik en een lager geluidsniveau.

ADSORPTIE EN ABSORPTIE

Bij de adsorptie worden vloeistof- en gasbestanddeeltjes door een vast oppervlak van actiefkool aangezogen en gebonden. De aangezogen substantie wordt als ‘adsorbaat’ aangeduid. De adsorptie wordt voor reiniging en droging gebruikt.Bij de absorptie gaat het niet om een vastkoeken aan het oppervlak, maar om een opname van bijv. vet, olie en vuil in het binnenste van een vetfilter.

Adsorptie = gebonden (ophoping van vet, olie en vuil bijv. op actiefkool).

Absorptie = ongebonden (opname van vet, olie en vuil bijv. in een vetfilter).

ACTIEVE KOOLSTOF

De actieve koolstof berbel Pro Aktiv bindt dankzij zijn samenstelling geuren bijzonder efficiënt. Voor visliefhebbers is er een speciaal behandelde actieve koolstof met een hoger fosforgehalte, om zelfs de meest intense visgeuren te kunnen binden. Door het hoge aandeel actieve kool en het grote oppervlak zijn de Berbel recirculatieluchtfilters onverslaanbaar in het binden van geuren. Bij Berbel recirculatieluchtfilters hoeft alleen het actiefkoolgranulaat te worden vervangen, ca. om de 2-3 jaar. Luchtdicht en droog bewaard heeft de actieve kool een oneindige houdbaarheid.

BACKFLOW-TECHNOLOGIE

Met de door berbel ontwikkelde en voor een patent aangemelde BackFlow-technologie wordt door middel van secundaire ventilatie een deel van het luchtvolume naar de aanzuigopening van de afzuigkap geleid. Het resultaat: een bijzonder efficiënte opvang van opstijgende kook- en bakwasems en een uitgesproken effectieve luchtreiniging.

Hoofdvrije kappen

Bij schuinstaande afzuigkappen kunnen door het samenkomen van hete waterdamp met het koude decorglas onaangename condens en zelfs druppels ontstaan. De geoctrooieerde BackFlow-technologie voorkomt dit door ventilatie bij de decorplaat van onder naar boven. Daarbij wordt een deel van de lucht aan de achterkant van de hoofdvrije kap teruggeleid en weer over het front heengeleid. Door deze kringloop van secundaire beluchting blijft het decorvlak steeds condensvrij.

Wandkappen

Een rondom optimale opvang van kook- en braaddampen is dankzij de BackFlow-techniek ook bij wandkappen gegarandeerd. Hier wordt in de zijgedeeltes en aan de voorkant een lichte luchtstroom uitgestoten. De opstijgende kookdampen worden zo naar de zuigopening in het midden geleid.  Luchtreiniging op het hoogste niveau.

Eilandkappen

Uitgesproken effectief is het gebruik van de gepatenteerde BackFlow-technologie bij eilandkappen. Een lichte luchtstroom van de zijkanten geleidt de opstijgende klookdampen gericht naar het midden. Daardoor worden de kook- en braaddampen bijzonder goed afgezogen, ook vanuit de randgebieden.

Inbouwkappen

Absoluut betrouwbaar ondersteunt de BackFlow-technologie de afzuiging van kook- en braaddampen bij inbouwkappen. Daarbij wordt een deel van de lucht aan de achterkant van de kap terug gezogen naar de voorste sleuf. Hoogste efficiëntie bij de luchtreiniging.

CENTERFLOW-TECHNOLOGIE

Deze ronde opstelling van de centrifugaalscheidingstechnologie werkt vergelijkbaar met de BackFlow-technologie met een secundair luchtkanaal. De uitwendige stromingskegel wordt versterkt voor het binnendringen van dampen en de nevel wordt nog gerichter en efficiënter opgevangen. Een deel van de luchthoeveelheid wordt in het midden van de kap gerecirculeerd en uit een centrale, centrale uitlaat geblazen en cirkelvormig naar de rand geleid. Voor een bijzonder hoge efficiëntie bij het opvangen van kookdampen en een uiterst stille en effectieve luchtreiniging. 
(Momenteel wordt de CenterFlow technologie gebruikt in de Skyline Round plafondliftkap) 

DAKDOORVOEREN

Ook dakdoorvoeren moeten qua diameter identiek zijn aan de afvoerleiding. Verminderingen van de diameter kunnen leiden tot aanzienlijk zuigkrachtverlies van de afzuigkap. Ventilatordakpannen van gebakken aardewerk zijn stromingstechnisch juist ongunstig, omdat ze een zeer hoge lucht-tegendruk kunnen opbouwen. Verder zijn ze meestal alleen in 100 mm of 125 mm diameter verkrijgbaar en dus niet aanbevelenswaardig. In het ideale geval wordt een instelklep gebruikt die tegen tocht en ongedierte beschermt. Bij gebruik van verticaal verlopende buizen dient voor de condensproblematiek een condenswaterafscheider ingebouwd te worden.

ISOLATIEWAARDE MUURDOORVOER

De isolatiewaarde wordt aangegeven in W/m2K. Deze waarde beschrijft de warmtedoorlatingscoëfficiënt in watt door een vast lichaam. De U-waarde wordt berekend door bij een temperatuurverschil van 1 kelvin (komt overeen met 1 °C) tussen binnen- en buitenvlak te meten, hoeveel warmte in één uur per vierkante meter bouwsubstantie naar buiten ontwijkt. Hoe kleiner deze waarde is, hoe beter het gebouw geïsoleerd is. De berbel muurdoorvoer behoort tot de weinige producten op de markt die excellente energiebesparing bereikt met een isolatiewaarde van 0,95 W/m2K.

PLAFONDAFZUIGKAP

Plafondafzuigkappen worden boven het kookgedeelte (meestal kookeilanden) direct onder het plafond gemonteerd en moeten met hun vlakke vormgeving zo onopvallend mogelijk in de ruimte geïntegreerd worden. Hierbij moet echter worden opgemerkt, dat de vetten en oliën die tijdens het bakken worden geproduceerd, niet tot de vereiste hoogte van 1,50 m boven het kookoppervlak (2,4 m plafond en 90 cm werkhoogte) kunnen stijgen. De reden is dat deze moleculen op de lange weg daarheen weer afkoelen en letterlijk vallen. Bij deze conventionele plafondafzuigkappen staat het ontwerp duidelijk op de voorgrond, ten koste van de functie. Met de berbel plafondliftkap heeft u de optimale afstand voor een perfecte afzuiging en wanneer de kap niet gebruikt wordt, beweegt deze onder het plafond en maakt het zicht vrij. 

AFZUIGKAP

Een afzuigkap bevind zich normaliter boven de kookplaat en wordt gebruikt om dampen bestaande uit vetten en oliën af te zuigen en te filteren. Conventionele afzuigkappen bestaan uit een motor, een vetfilter, een verlichting, een regeleenheid en, eventueel voor de recirculatie, een actief koolstoffilter. berbel heeft de techniek van afzuigkappen gerevolutioneerd: Het hart van het systeem is de centrifugale scheiding, die zorgt voor meer veiligheid, gemakkelijker te reinigen is en een fluisterstille werking op lange termijn garandeert. 

ECOSWITCH

Met EcoSwitch heeft berbel een techniek ontwikkeld, die een veelzijdig gebruik van de afzuigkap mogelijk maakt: In de zomer werkt hij in afvoermodus, in de winter in recirculatiemodus. Dit werkt dankzij het intelligente totaalsysteem van berbel. Het bestaat uit een actiefkoolfilter als hybdrideversie en met de berbel muurdoorvoer. Zo kunt u de bedrijfsmodus flexibel kiezen en aanpassen op de weer- en kooksituatie. Simpel te bedienen via de EcoSwitch-toets op het bedieningsveld van veel berbel afzuigkapmodellen.

EC-motor

De EC-motor (electronic commutated) is een elektromechanische omvormer (elektrische machine) die elektrische energie omvormt in mechanische energie. In de berbel afzuigkappen worden EC-motoren gebruikt, omdat die bijzonder energiezuinig, duurzaam en stil werken. 

INBOUWKAP

Inbouwkappen bevinden zich in de bovenkast. De ventilatorbehuizing verdwijnt meestal subtiel achter het kruidenrekje. Bij het uittrekken van het profiel begint de inbouwkap te werken. Op deze wijze worden ook de voorste kookluchtjes goed opgenomen. Alternatief begrip is vlakschermkap.

VETAFSCHEIDING

Beschrijft het proces van scheiding tussen lucht en olie- en vetpartikeltjes.

VETFILTER

Het vetfilter wordt gebruikt in conventionele afzuigkappen. Het verwijdert vetten en oliën uit de lucht. Vetfilters zijn verkrijgbaar als strekmetaalfilters, papierfilters of fleecefilters. Afhankelijk van het gebruikte materiaal moet het vetfilter worden gereinigd of zelfs volledig worden vervangen wanneer het verzadigd is. Laboratoriumtests hebben aangetoond dat ondanks de regelmatige reiniging de kleinste bacterieculturen zich kunnen vestigen in het midden van de filters met meerdere lagen. Vetfilters kunnen ook steeds minder vet afscheiden bij toenemende verzadiging en opbouw van stromingsweerstanden. De afzuigkap wordt zo luider en verbruikt meer energie, terwijl de mate van vetafscheiding afneemt. Bovendien belemmeren deze filters, zelfs bij regelmatige reiniging, de natuurlijke stroming, omdat ze aan de binnenkant kunnen harsen en zo een permanente weerstand in de luchtstroom creëren. Deze redenen hebben onze ingenieurs geïnspireerd om het filtervrije berbel.

OPEN HAARD

Als een afzuigkap met luchtafvoer en een open haard tegelijkertijd op een woonetage in gebruik zijn, dan moet er absoluut voor voldoende luchttoevoer worden gezorgd. Dat kan met een berbel muurdoorvoer voor luchttoevoer, een raamcontactschakelaar of een radiografische schakelaar van berbel opgelost worden. Bij de verplichte controle door de schoorsteenveger voor ingebruikname kan de plaatsing van een onderdrukschakelaar worden voorgeschreven, om lichamelijk letsel te voorkomen. We raden aan al in de planningsfase de schoorsteenveger te raadplegen, om meerkosten en onnodige bouwmaatregelen achteraf te voorkomen.

AFSCHEIDING MET CENTRIFUGALE KRACHT – HET BERBEL-PRINCIPE

Voor de filterloze reiniging van de kookwasem heeft berbel de natuurkundige kracht van de centrifuge gebruikt. Daarbij wordt de door vet en oliepartikeltjes belaste kooklucht zeer sterk versneld en gericht in een boog geleid. De centrifugale kracht scheidt dan de lichtere lucht van de zwaardere vet- en oliepartikeltjes. Deze worden daarbij aan de stootkanten afgescheiden en in de RVS opvangschalen getransporteerd. De kwaliteit van de luchtreiniging blijft jarenlang constant. Ander voordeel: Omdat bij deze technologie nauwelijks stromingsweerstanden ontstaan, komen berbel afzuigkappen met een geringer ventilatorvermogen uit. Dit betekent lager energieverbruik en minder geluid.

BREEDTE VAN DE KAP

Omdat de installatiehoogte van een afzuigkap vaak uit bouwkundige overwegingen al vastligt, kan de effectiviteit worden verhoogd door aanbrenging van een bredere kap. Ook een lichte tolerantie in de montagehoogte is daardoor mogelijk. berbel beveelt voor beste resultaten bij de vetafscheiding de keuze van een afzuigkap aan, die minstens 100 mm breder is dan het aanwezige kookveld.

HYBRIDEFILTER

Het berbel hybridefilter heeft meerdere functies. Enerzijds vergroot dit het filteroppervlak in de recirculatiemodus, omdat het de natuurkundige luchtweerstand van het recirculatiefilter vermindert. Bij de verkleinde diameter van het afvoerkanaal kan het berbel hybridefilter als overdrukventiel gebruikt worden. Daarmee wordt de opgestuwde lucht reukloos teruggevoerd naar de keuken en de prestatieverliezen zijn praktisch gecompenseerd. Tenslotte is het hybridefilter een belangrijk bestanddeel van de EcoSwitch-technologie.

EILANDKAP

Eilandkappen bevinden zich direct boven het kookeiland en zijn niet aan de muur, maar aan het plafond bevestigd. Ze zijn een visueel highlight in moderne keukens, overtuigen echter ook met hun technische eigenschappen. Door verschillende breedte- en designvarianten kunnen de berbel eilandkappen individueel in bijna ieder keukenconcept geïntegreerd worden.

PLAFONDKAP MET LIFTSYSTEEM

Conventionele plafondafzuigkappen bereiken niet voldoende afzuigcapaciteit omdat de afstand tot de kookplaat te groot is. Hier zijn de berbel plafondliftkappen de ideale oplossing: ze kunnen met de afstandsbediening van het plafond naar de kookplaat worden verplaatst en op de optimale afstand gepositioneerd worden. Dit garandeert een optimale afzuiging. 

INSTALLATIEHOOGTES

Doorslaggevend voor de installatiehoogte van een berbel afzuigkap zijn zowel de geldende brandveiligheidsvoorschriften, als de instructies van de fabrikant. Om de hoogst mogelijke efficiëntie van de berbel afzuigkap te bereiken, is het aanbevolen de instructies op te volgen. (zie ook: afstand tot het kookveld)

AFSTAND TOT HET KOOKVELD

Uitgangspunt is de aanbevolen afstand, waarbij de tolerantiewaarde voor afwijkingen bij ±10% ligt. Grotere afwijkingen kunnen de functionaliteit van de producten beperken.

HOOFDVRIJE KAP

Hoofdvrije kappen zijn oorspronkelijk wandkappen. Ze zijn vanwege hun diagonale design tot een eigen en populair producttype geavanceerd. Hoofdvrije kappen maken het comfortabele bewegen tijdens het koken mogelijk en zetten accenten in moderne keukens. Let u bij de aankoop van een hoofdvrije kap met name op de oplossing voor het condenswater op de decoratieve corpus van de kap van uw keuze. berbel zet de BackFlow-technologie in om condens te vermijden.

LED-VERLICHTING

Ledverlichting onderscheidt zich door uiterst gering energieverbruik, hoge efficiëntie en duurzaamheid. Door optimale plaatsing van de verlichting in de corpus van de afzuigkap is het kookveld perfect verlicht. De door berbel gebruikte leds beschikken over een kleurtemperatuur van 2.700 tot 6.500 k. Omdat verlichting steeds belangrijker wordt, bieden we voor een aantal modellen een lichttemperatuurcontrole (LTC) aan. Bij deze modellen kunt u de lichtkleur van koudwit tot warmwit met de toets op het bedieningsveld instellen.

VENTILATORMODULE

Evengoed als een inbouwkap is ook de ventilatormodule in de bovenkast geïntegreerd. Hij verdwijnt volledig in de meubels en is dankzij de vlakke inbouw onzichtbaar. Ventilatormodules van berbel worden overwegend in herenhuizen of bij minimalistisch design toegepast.

MUURDOORVOER

De muurdoorvoer is de buitenafsluiting van het afvoerkanaal, die van binnen uit het vertrek naar de buitenmuur verloopt. De muurdoorvoer is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: Enerzijds als luchtdrukgestuurde muurdoorvoer waarbij de afvoerlucht een klep moet openen, wat niet stromingsoptimaliserend werkt. Anderzijds is er de motorisch aangedreven, elektronische muurdoorvoer die samen met het inschakelen van de kap geopend en na het gebruik / uitschakelen van de kap weer gesloten wordt.Hier heeft berbel verschillende uitvoeringen in haar assortiment: De op afstand bediende muurdoorvoer. Hij opent motorisch, krijgt op afstand het openingssignaal via een 6 m lange kabel direct van de berbel afzuigkap. Alternatief is er de luchtgestuurde muurdoorvoer die beschikt over een ingebouwde stromingsschakelaar. Deze muurdoorvoer hoeft niet direct met de kap verbonden te zijn en is daarom voor bijna alle afzuigkappen (met uitzondering van de op recirculatie gebaseerde BKH ST en de BDLs) bruikbaar.

DWARSSTROMINGEN

Dwarsstromende lucht kan kookwasems zo beïnvloeden en omleiden, dat de afzuigkap die niet opneemt. Vooral bij eilandkappen kan vanuit alle richtingen gemakkelijk dwarsstroming ontstaan. Ook bij wand- en hoofdvrije kappen is de plaats van hangkasten of de positie van bestaande ramen enorm belangrijk.

GELUIDS(DRUK)NIVEAU

De waarde voor het afstandsafhankelijke geluids- of geluidsdrukniveau dB(A) re 20 μPa geeft aan, welk geluidsniveau op een bepaalde afstand (1 m) van de geluidsbron ontstaat (immissie). Bij afzuigkappen komt dit ongeveer overeen met de afstand waarop men zich van de ventilator bevindt bij het koken. Een verhoging of verlaging van het geluidsdrukniveau veroorzaakt een harder of zachter waargenomen geluid. Bij de meting van afzuigkappen wordt een zogenaamd A-filter toegepast om het menselijke gehoor voor verschillende hoge en lage tonen in aanmerking te nemen. Deze meetmethode is doorslaggevend voor de weergave van de menselijke waarneming van geluidssterkten en geldt in nagenoeg elke wettelijke standaard voor akoestische grenswaarden.

GEËMITTEERD GELUIDSVERMOGEN

Het geëmitteerde geluidsvermogen dB(A) re 1 pW (emissie) beschrijft de geluidssterkte die direct bij de geluidsbron ontstaat en is dus afstands- en ruimteonafhankelijk. Het geëmiteerd geluidsvermogen hoort direct bij de geluidsbron. Daarom wordt het geluidsvolume direct aan de ventilator van de afzuigkap gemeten.

SPECIALE KLEUREN

Bij de vormgeving van een keuken speelt de kleur een belangrijke rol. berbel biedt bij talrijke afzuigkappen de mogelijkheid het decorglas qua kleur op uw persoonlijke smaak aan te passen. Hierbij dient u de kleurkeuze van RAL-/NCS als referentie te nemen. Belangrijk om te weten is: Materiaal en lichtval hebben invloed op het eindresultaat. We drukken de kleur achter het glas voor een langere houdbaarheid en eenvoudig onderhoud. Daarom kan het gebruikte materiaal tot minimale kleurafwijkingen van de kleurstalen leiden.

SPECIAAL ACTIEFKOOL 'VIS’

Voor speciale eisen in de recirculatiemodus van een afzuigkap ontwikkelt berbel effectieve recirculatieoplossingen, zoals bijvoorbeeld de berbel speciaalkool 'vis'. De bij het koken en bakken van vis ontstaande luchtjes hebben een andere structuur in hun molecuulketens. Dit kan met de berbel actiefkool Pro Aktiv bij een te hoge intensiteit niet tevredenstellend gebonden worden. Anders dan met de berbel speciaalkool vis: Door een speciale impregnering is het fosforgehalte van deze actiefkool hoger, zodat de intensieve visgeur optimaal geneutraliseerd wordt.

STROMINGSWEERSTAND

De afvoerlucht moet bij voorkeur via de kortste weg en zo recht mogelijk via gladde buizen naar buiten worden geleid. Dit zorgt voor een hogere efficiëntie bij het gebruik van de afzuigkap. berbel beveelt aan verminderde diameters van het afvoerkanaal te vermijden, evenals het gebruik van flexslangen. In onze accessoires voor de luchtafvoer bij afzuigkappen kunt u een keuze aan berbel luchtafvoerbuizen vinden.

RECIRCULATIE

Bij recirculatiesystemen wordt de aangezogen lucht opnieuw de kamer binnengevoerd. Voor de reiniging wordt deze lucht eerst door een adsorptiekoolfilter geleid. Zo blijft de eventueel ontstane warmte in de ruimte behouden. Recirculatie wordt vooral aanbevolen voor laagenergie- en passiefhuizen.

RECIRCULATIE- OF ADSORPTIEKOOLFILTER

Recirculatiefilters of adsorptiekoolfilters worden in de recirculatiemodus gebruikt om de kooklucht van geurtjes te reinigen en bestaan meestal uit adsorptiekool die geurtjes bindt. Na verloop van tijd zijn de filters door het gebruik verzadigd en moeten ze vervangen worden. Let bij uw koopbeslissing ook op de kosten voor vervanging. Bij goede actiefkoolfilters kan men ook kostenbesparend alleen de adsorptiekool vervangen. Hiervoor biedt berbel milieuvriendelijke en voordelige navulpakken aan.

WANDKAP

Een wandkap bevindt zich boven een kookveld aan de keukenwand. Hij is gekenmerkt door een zichtbare schouw van RVS, waarachter de ventilator verborgen is. Behalve het klassieke, rechtlijnige design biedt berbel wandkappen met glaselementen aan. Alternatieve aanduidingen voor de wandkap zijn wandschouw of wandrookvang.

VENTILATIE VAN DE WOONRUIMTE

Een gecontroleerde ventilatie van de woonruimte wordt in laagenergiehuizen gebruikt als door de goede isolatie van het gebouw nog maar weinig uitwisseling met de buitenlucht plaatsvindt. Het raam openzetten om te ventileren wordt daardoor onnodig. De ventilatie van een woonruimte kan met een warmtewisselaar voor warmteterugwinning gecombineerd worden. Deze zorgt er in de koude tijd van het jaar voor dat de naar buiten stromende kamerlucht de naar binnen stromende buitenlucht verwarmt. Zo worden energiekosten geminimaliseerd.

CENTRIFUGALE KRACHT – HET BERBEL PRINCIPE

Voor de filterloze reiniging van de kookwasem heeft berbel de natuurkundige kracht van de centrifuge gebruikt. Daarbij wordt de door vet en oliepartikeltjes belaste kooklucht zeer sterk versneld en gericht in een boog geleid. De middelpuntvliedende of centrifugale kracht scheidt dan de lichtere lucht van de zwaardere vet- en oliepartikeltjes. Deze worden naar RVS opvangschalen getransporteerd.

LUCHTAANVOER IN AFVOERMODUS

Afzuigkappen transporteren de lucht van binnen naar buiten. Zij kunnen alleen de hoeveelheid lucht afvoeren die als toevoerlucht in het vertrek nastroomt. Daarom is het belangrijk dat steeds voor voldoende luchttoevoer wordt gezorgd. Dat kan zowel via een aparte berbel muurdoorvoer als via een bestaand raam in combinatie met een (op afstand bediende) raamcontactschakelaar van berbel.