Colofon

Gegevens en kentekening in overeenkomst met de Duitse telemediawet (TMG):

berbel Ablufttechnik GmbH
Sandkampstraße 100
D-48432 Rheine
Telefoon +49 (0) 5971 / 80 80 9-0
Telefax +49 (0) 5971 / 80 80 9-10
E-mail: info@berbel.de
Webpagina: www.berbel.de

Forum:
Kantongerecht Steinfurt HRB 5827
Directeur:
Andreas Wolfsholz

Belastingdienst Steinfurt:
BTW.-ID-nummer: DE 220720770
Bedrijfsregistratienummer: 59614689

Redactie:
Inhoudelijk verantwoordelijk in de zin van § 55 (2) RStV (Duitse mediawet):
Andreas Wolfsholz

Concept / design / programmering:
cybob communication GmbH
Große Hamkenstraße 30
D - 49074 Osnabrück
Internet: www.cybob.com

Rechtsinformatie:
Alle informatie en gegevens in deze internetpresentatie werden zorgvuldig gerechercheerd en gecontroleerd. Deze informatie is als service bedoeld en is geen vervanging voor persoonlijk advies. Noch de provider van de internetpresentatie noch derde leveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan.

Alle informatie is uitsluitend bedoeld als toelichting voor de bezoekers van de internetpresentatie. Voor het overige is de aansprakelijkheid beperkt tot opzet of grove nalatigheid. Voor de internetpagina's van derden waarnaar per hyperlink wordt verwezen, zijn uitsluitend de desbetreffende aanbieders verantwoordelijk. De aanbieder van deze internetpresentatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke derdenpagina's. Wij willen er met nadruk op wijzen dat wij geen enkele invloed hebben op de opmaak en de inhoud van de gekoppelde pagina's. Daarom distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gekoppelde pagina's op onze homepagina en eigenen ons de inhoud daarvan niet toe. Deze verklaring geldt voor alle op onze homepagina aangebrachte links en voor alle inhoud van de pagina's waarheen de bij ons opgenomen banners en grafieken leiden. Voorts kan deze internetpagina zonder medeweten van de aanbieder via hyperlink op andere pagina's worden opgeroepen. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor inhoud, opmaak of andere verbindingen met internetpagina's van derden.

Voorts behoudt de aanbieder zich het recht voor, wijzigingen in of aanvullingen op de beschikbaar gestelde informatie aan te brengen. Uit de in deze documentatie beschreven themarubrieken kunnen geen rechtsaanspraken worden afgeleid.