Bescherming van persoonsgegevens

berbel Ablufttechnik GmbH is zich ten volle bewust van de relevantie van de bescherming van persoonsgegevens in het internet en ziet het als haar taak, uw privésfeer op onze websites te beschermen. berbel Ablufttechnik neemt zinvolle maatregelen om alle van onze online-bezoekers ontvangen gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en onbevoegd gebruik. Bovendien onderwerpen wij onze veiligheidsmaatregelen regelmatig aan een strenge controle. Hiervolgend informeren we u uitdrukkelijk over het verzamelen van anonieme en persoonsgebonden gegevens bij het gebruik van ons internetaanbod. De juridische grondslagen van gegevensbescherming zijn in de Duitse wet op gegevensbescherming (BDSG) en de telemediawet (TMG) vastgelegd. 

Welke informatie wordt door berbel Ablufttechnik GmbH verzameld? 
Principieel kunt u berbel Ablufttechnik GmbH in het internet bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent. Alleen zogenaamde toegangsgegevens worden verzameld. Hiertoe behoren de naam van de internetprovider, de webpagina van waaruit u ons bezoekt, de webpagina die u bij ons oproept, datum en tijd van het bezoek en het overgedragen datavolume. Deze informatie dienen voor de statistische analyse voor bedrijfskundige en veiligheidstechnische doeleinden en de gebruiksoptimalisatie van ons internetaanbod. U blijft als gebruiker anoniem. 

Persoonsgegevens worden alleen verzameld als u deze uit uzelf meedeelt, bijv. voor de uitvoering van een contract, een enquête, of bij de registratie voor gepersonaliseerde diensten.

In dit kader worden uw persoonlijke registratiegegevens voor de technische en correcte weergave van de webpagina gebruikt en voor reclame en marktonderzoek, als u hiervoor uw toestemming heeft gegeven. 

Hoe worden u persoonsgegevens gebruikt? 
De berbel Ablufttechnik GmbH gebruikt de verzamelde gegevens zonder uw toestemming alleen voor de afwikkeling van een contract en voor de afhandeling van uw aanvragen. Een ander gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden en voor technische optimalisatie en vormgeving van het elektronische aanbod van berbel Ablufttechnik GmbH wordt alleen toegepast, als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Zonder uw toestemming worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven. 

Gebruik van social plug-ins
Op onze website hebben we geïntegreerde plug-ins van sociale netwerken. Als de betrokkene bij het oproepen van onze website bij het betreffende sociale netwerk is geregistreerd en ook is ingelogd, herkent het sociale netwerk welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene oproept. Deze informatie wordt verzameld door de exploitant van het sociale netwerk en toegewezen aan de account van de betrokkene. Wij hebben geen invloed op het type en de omvang van de gegevens die door de exploitant van het sociale netwerk worden verzameld, opgeslagen en verwerkt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de exploitant van het betreffende sociale netwerk. Om te voorkomen dat de exploitant van het betreffende sociale netwerk gegevens over u verwerkt, dient u zich uit te loggen uit het betreffende netwerk voordat u toegang krijgt tot onze website. Daarnaast kunt u gebruik maken van speciale tools die de gegevensoverdracht blokkeren (bijv. Facebook blocker).

We hebben de social media plug-ins van de volgende bedrijven op onze website geïntegreerd: Facebook Inc.


Google Analytics 
Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google gebruikt cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod wordt meestal naar een server van Google in de V.S. gestuurd en daar opgeslagen.

Google gebruikt deze informatie in onze opdracht om het gebruik van het online aanbod door gebruikers te analyseren, om rapporten over de activiteiten binnen het online aanbod op te stellen en om ander gebruik van het online aanbod en het internetgebruik van verbonden diensten aan ons te leveren. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden gemaakt.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonymisering. Dat betekent dat het IP-adres van de gebruiker wordt ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de V.S. overgedragen en daar ingekort. Het door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

De gebruiker kan de opslag van cookies door een instelling van zijn browsersoftware voorkomen. De gebruikers kan verder de verzameling van door de cookie gegenereerde en aan zijn gebruik van het online aanbod gerelateerde gegevens door Google verhinderen, door de browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Klik alternatief voor deze browser-add-on of binnen browsers van mobiele apparatuur op deze link, om de registratie door Google Analytics binnen deze webpagina voortaan te verhinderen (de opt out werkt alleen voor deze browser en alleen voor dit domain). Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen. Verwijdert u uw cookies in deze browser, dan moet u deze link opnieuw aanklikken.

Meer informatie over gegevensgebruik voor reclamedoeleinden door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u op de webpagina’s van Google:www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ (‘Gebruik van gegevens door Google bij uw gebruik van webpagina’s of apps van onze partners’), www.google.com/policies/technologies/ads (‘Gebruik voor reclamedoeleinden’), www.google.de/settings/ads (‘Informatie beheren, die Google gebruikt om u reclame te laten zien’) en www.google.com/ads/preferences/ (‘Bepaal welke reclame Google u laat zien’).

Bijwerken van uw persoonlijke gegevens, inlichtingen, herroeping en verwijdering 
U kunt ons helpen om de juistheid van uw gegevens te waarborgen, door berbel Ablufttechnik GmbH in te lichten over alle wijzigingen m.b.t. uw postadres, telefoonnummer of e-mailadres. 

Verder heeft u uiteraard het recht te weten welke persoonsgegevens van u zijn opgeslagen. Verder bestaat het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering van uw persoonsgegevens, voor zover daarvoor geen wettelijke bewaarplicht bestaat. 

Uw toestemming voor het opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard altijd voor de toekomst herroepen.

Deze rechten kunt u te gelde maken tegenover

berbel Ablufttechnik GmbH
Bescherming van persoonsgegevens
Sandkampstraße 100
48432 Rheine

.

Verder kunt u inlichten over uw persoonsgegevens krijgen, graag ook suggesties doen per e-mail of brief op het adres: marketing@berbel.de of berbel Ablufttechnik GmbH, Datenschutz, Sandkampstraße 100, 48432 Rheine.