Akoestiek in de keuken

berbel afzuigkappen staan voor fluisterstille werking door kwaliteit.
Akoestiek in de keuken

Open vertrekken die de keuken met de woonkamer verbinden zijn tegenwoordig standaard in nieuwe gebouwen. De naadloze architectuur heeft voordelen voor de keuken als een centrum van communicatie, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee: geluiden van keukenmachines en apparatuur kunnen niet langer worden buitengesloten. De vraag naar stille apparaten neemt toe, daar storende geluidsniveaus ook een stressfactor zijn, welke  voor de gezondheid nadelige gevolgen kan hebben Decibelspecificaties voor elektrische apparaten zijn slechts van beperkt nut, omdat kwaliteitskenmerken zoals prestatie en efficiëntie andere, bepalende factoren zijn.

Akoestisch comfort en efficiëntie
Akoestiek en volume komen op vele gebieden in het dagelijks leven steeds meer en meer in het vizier. Hetgeen, wat in het automotieve segment qua geluidsontwerp m.b.t deurgeluiden allang standaard is, wordt nu ook relevant voor andere gebieden in het leven. Goede producten zijn niet alleen een onderdeel van het inrichtingsconcept, maar moeten ook de functionele bijwerkingen bij dagelijks gebruik zo veel mogelijk elimineren.

Vooral in de keuken, waar steeds meer technische hulpmiddelen worden gebruikt, is het belangrijk dat het achtergrondgeluid de gebruiker niet stoort, hij of zij een gesprek kan voeren en zich geheel aan de bereiding van de maaltijd wijden kan. Akoestisch comfort is deel van de productontwikkeling bij afzuigkappen van de afzuigspecialisten uit Rheine, ze staan bekend om hun betrouwbare verwijdering van kookdampen en geuren uit de lucht en worden ook graag als een statement in het centrum van de keuken geplaatst. 

Bij een afzuigkap zijn er potentiële geluidsbronnen, die door de parameters van de akoestiek worden bepaald: structuurgeluid en luchtgeluid. Structuurgeluid ontstaat wanneer bewegende of vibrerende onderdelen in contact komen met aanbouwdelen en deze dan, zij het op een zeer kleine schaal, tegen elkaar botsen, Ventilatoren en motoren zijn bij berbel producten daarom met vibratie verminderende materialen van de rest van de kap losgekoppeld, om deze geluidsbron zoveel mogelijk te minimeren. 

Het aanzienlijk hogere en pregnantere deel wordt gevormd door stromingsgeluiden. Ze ontstaan wanneer luchtstromen worden geforceerd door obstakels gevoerd worden. Hier scoren berbel afzuigkappen met tweevoordelen: Ten eerste wordt geen gebruik gemaakt van geforceerde paneelfilters, maar door het gepatenteerde berbel-principe, de centrifugale scheiding, wordt de weerstand in het systeem verminderd. Dit ontziet de ventilator en daarmee de belangrijkste bron van luchtgeluid in de unit.

Een andere doorslaggevende factor zijn de berbel actieve kool verpakkingen, voor de absorptie van geuren. Hun massa alleen al maakt ze de ideale geluiddemper aan de kant van de luchtuitlaat. In het algemeen geldt echter dat bij elke situatie waarin de lucht niet rechtdoor kan stromen, maar wordt afgebogen, gecomprimeerd of ingesneden, zal een bron van ruis ontstaan. Door een bewuste beïn-vloeding en geometrische vormgeving van de luchtkanalen in een berbel afzuigkap, kunnen stromingsgeluiden gericht worden beheerst door technische prestaties.

Luidsterkte is subjectief
Luidsterke is echter niet gelijk luidsterkte. Er wordt hier een onder-scheid gemaakt tussen fysische eenheden zoals het geluidsvermogensniveau, de frequentie en de factor mens, die dankzij zijn gehoor-spectrum verschillende tonen verschillend luid waarneemt. Men moet dus onderscheid maken tussen fysieke luidsterkte (gemeten in „dB (A)“) en de waargenomen luidsterkte (gemeten in „phon“ of „sone“). Als op het energie etiket 65 dB (A) wordt vermeld, geeft dit alleen de gemiddelde waarde, maar niet of de hoofdpegel een hoge of een lage toon is. Het menselijk oor is bijzonder gevoelig voor tonen tussen 1000 Hz - 4000 Hz. Hz, aangezien dit het frequentiegebied van spraak is. 

Bij berbel productontwikkeling, wordt erop gelet om de luidste tonen uit dit bereik naar lagere tonen te verplaatsen. Dit komt omdat het lage tonenbereik gewoonlijk als veel stiller en aangenamer ervaren wordt. Fluisterstil is, wanneer technische prestaties in combinatie met mate-rialen van hoge kwaliteit materialen tot in de puntjes wordt uitgevoerd.